I. Informacje ogólne

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze sklepu internetowego dostępnego pod domeną www.eshop.egis.com.pl oraz zasady dokonywania zakupu towarów poprzez złożenie zamówienia w inny sposób. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Internetowy sklep www.eshop.egis.com.pl, oferujący sprzedaż wysyłkową materiałów do nauki języków obcych (dalej łącznie: „Produkty”), zwany dalej „Sklepem”, prowadzony jest przez Egis Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 71, 31-462 Kraków, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000045858, NIP: 6762017752, REGON: 351385353 (tel.: 14 627 46 69, faks: 14 631 96 10, infolinia: 801 340 444, e-mail: egis@egis.com.pl), zwaną dalej "Egis Sp. z o.o.".
 3. Klientem Sklepu może być osoba, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej „Klientem”.
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia przez Klienta zamówienia na zakup Produktów.

II. Zamówienia

 1. Zamówienia na Produkty (dalej również: „Zamówienia”) za pośrednictwem Sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze, w godzinach 8:00-16:00.
 2. Sklep umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno:
  a) Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do koszyka;
  b) Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy;
  c) Zalogowany Klient posiadający Konto Klienta potwierdza lub uzupełnia w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (m.in. numer telefonu lub adres). Klient, który nie posiada Konta Klienta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie swoich danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży;
  d) Klient wybiera sposób zapłaty za produkt(y) i za pozostałe wskazane w formularzu zamówienia sumaryczne koszty realizacji Zamówienia;
  e) Klient przesyła Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu (przycisk: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”);
  f) Sklep w odpowiedzi na Zamówienie Klienta niezwłocznie wysyła do niego wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail, z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta bądź z informacją o braku możliwości jej przyjęcia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji (otrzymania wiadomości e-mail przez Klienta) umowa sprzedaży uważana jest za zawartą.
 3. Zamówienie przesłane przez Klienta za pośrednictwem udostępnionego przez Sklep formularza stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu, jednakże nie wpływa to na Zamówienia złożone i przyjęte przez Sklep przed wprowadzeniem zmian.
 5. Informacje prezentowane na stronie Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, kierowane przez Egis Sp. z o.o. do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
 6. W przypadku braku dostępności całości lub części zamówionych przez Klienta Produktów, Sklep niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci mu w całości otrzymaną od niego sumę pieniężną. W przypadku problemów powstałych podczas realizacji Zamówienia, w celu wyjaśnienia lub wprowadzenia ewentualnych zmian, Dział Sprzedaży Wysyłkowej może skontaktować się z Klientem na podany przez niego numer telefonu lub adres e-mail.
 7. Każdorazowy zakup Produktu jest udokumentowany paragonem lub fakturą VAT w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
 8. Inne sposoby złożenia zamówienia:
  a) pocztą: należy pobrać i czytelnie wypełnić formularz zamówienia i przesłać do Działu Sprzedaży Wysyłkowej na adres: EGIS Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów;
  b) faksem: należy pobrać i czytelnie wypełnić formularz zamówienia oraz przesłać go faksem na numer: 14 631 96 10;
  c) telefonicznie: 14 627 46 69, 14 631 96 12, w. 115 lub 117; infolinia: 801 340 444 (opłata jak za połączenia lokalne TP SA);
  d) e-mailem: na adres egis@egis.com.pl;
  e) za pośrednictwem reprezentantów Egis».

III. Newsletter

 1. Klient, podczas zakładania Konta Klienta lub dokonywania zakupów bez rejestracji w Sklepie, a także każdy użytkownik Sklepu, może według swojego wyboru zaznaczyć odpowiednie pole, wyrażające zgodę Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Egis Sp. z o.o. oraz podmiotów współpracujących z Egis Sp. z o.o. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail.
 2. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta, dokonanie takiej zmiany w panelu MOJE KONTO lub poprzez zgłoszenie takiego żądania na adres egis@egis.com.pl, podając adres e-mail Klienta, na który wysyłany jest Newsletter.

IV. Dostawa produktów (sposób spełnienia świadczenia przez Egis Sp. z o.o.)

 1. Przesyłka dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Klienta zamówienia może zostać dokonana na wniosek Klienta zgłoszony za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres egis@egis.com.pl zawierającej w temacie zwrot „ZMIANA ADRESU”. Sklep może nie uwzględnić wniosku Klienta, jeżeli Produkt został już wysłany na adres podany w formularzu Zamówienia.
 2. Towar jest wysyłany w ciągu 7 dni od daty otrzymania zamówienia. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostawy Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.
 3. Koszty dostawy Produktów ponosi Klient.
 4. Każdorazowo Klient może wybrać inny sposób dostawy oraz preferowanego przez siebie usługodawcę.
 5. Przy zamówieniach o wartości powyżej 150 zł koszty przesyłki pokrywa Egis Sp. z o.o. Klient nie poniesie dodatkowej opłaty za dostawę, jeśli zamówienie nie osiągnie wartości zwalniającej z kosztów dostawy z powodu niemożności zrealizowania zamówienia w całości (w wyniku braku części zamówionych tytułów).
 6. Tabela opłat:
Sposób dostawyPrzewidywany czas dostawySposób płatnościKoszt dostawy
Kurier DPD1 dzień roboczy od daty nadaniakarta, przelew12,00 zł (do 2 kg); 13,00 zł (powyżej 2 kg)
za pobraniem13 zł (do 2 kg); 14 zł (powyżej 2 kg)
Poczta Polska2 dni robocze od daty nadaniakarta, przelew15,50 zł
za pobraniem17,35 zł
Paczkomat InPost2 dni robocze od daty nadaniakarta, przelew12,30 zł

 

V. Sposób i termin zapłaty

 1. Ceny w Sklepie określone są w PLN (polskich złotych) i zawierają wszelkie należne cła i podatki, jednakże nie zostały powiększone o koszt dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej.
 2. Sklep udostępnia różne formy płatności:
  a) za pobraniem: za przesyłkę Klient płaci gotówką przy odbiorze (wyłącznie na terenie RP);
  b) kartą kredytową: akceptujemy płatności kartami kredytowymi: Visa Classic Gold, EuroCard/MasterCard, American Express, Diners Club, JCB. Autoryzacja kart jest przeprowadzana on-line przez firmę PolCard. Należność za zakupy płatne kartą jest pobierana w chwili wystawienia rachunku, wyłącznie za towar sprzedany Klientowi, czyli za wysłane produkty. W przypadku, gdy zamówienie jest realizowane w kilku przesyłkach, w różnym czasie - każdorazowo przy realizacji kolejnej części zamówienia jest ściągana odpowiednia należność. W zupełnie wyjątkowych sytuacjach, przy realizowaniu indywidualnych zamówień o dłuższym czasie realizacji, karta jest obciążana 24. dnia po złożeniu zamówienia. Za każdym razem sprawdzana jest autentyczność danych karty kredytowej. W przypadku odmowy autoryzacji Klient otrzyma powiadomienie pocztą elektroniczną i wtedy może zmienić formę płatności na "Za pobraniem". Nie akceptujemy płatności niektórymi kartami Visa Electron oraz edc/Maestro, które muszą być odczytane przez elektroniczny czytnik ustawiony w punkcie sprzedaży. O tym, czy dana karta Visa Electron może być używana przy płaceniu w internecie decyduje bank - wystawca karty.
  c) przelewem (Przelewy 24 lub wpłata na konto) - wybierając tę formę płatności, Klient płaci po złożeniu zamówienia. Paczka zostanie wysłana po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Egis Sp. z o.o. W przypadku braku wpłaty, zamówienie zostanie automatycznie anulowane po upływie 7 dni od daty jego złożenia. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia potwierdzonego przelewem, Egis Sp. z o.o. dokona zwrotu odpowiedniej kwoty na konto Klienta.
 3. Klient może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu Zamówienia. Termin płatności za zamówione Produkty w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „z góry” wynosi 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po upływie powyższego terminu Dział Sprzedaży Wysyłkowej skontaktuje się z Klientem celem powiadomienia o możliwości uiszczenia płatności w dodatkowym 2-dniowym terminie. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym umowę sprzedaży Produktów. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie, wysyłając e-mail lub informując o tym telefonicznie (tel.: 14 627 46 69 - w dni robocze w godzinach 8:00-16:00, e-mail: egis@egis.com.pl),  bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku wysłania błędnego zamówienia z wysyłką bezpośrednią pod wskazany adres (płatność "przy odbiorze") należy bezzwłocznie powiadomić Dział Sprzedaży Wysyłkowej, tel.: 14 631 96 12, w. 115 lub 117 (w dni robocze w godzinach 8:00-16:00), e-mail: egis@egis.com.pl.
 5. Nieodebrane przesyłki dostarczane bezpośrednio do Klienta (płatność "przy odbiorze") są rejestrowane. Klient, który dwukrotnie nie odbierze przesyłki może realizować odbiór kolejnych zamówień, dokonując przedpłaty (płatność przelewem lub kartą kredytową).

VI. Rabaty lojalnościowe

 1. Do uzyskania rabatu lojalnościowego brane są pod uwagę wyłącznie zamówienia składane w Sklepie internetowym.
 2. Rabaty lojalnościowe są przyznawane w zależności od wartości zamówienia/łącznej wartości zamówień złożonego/złożonych w Sklepie internetowym w dowolnym okresie czasu.
 3. Rabat lojalnościowy może uzyskać osoba posiadająca konto Klienta w sklepie internetowym i składająca zamówienia NIE KORZYSTAJĄC z opcji ZAKUPY BEZ REJESTRACJI. (np.: jeśli Klient pierwsze zamówienie złożył korzystając z opcji ZAKUPY BEZ REJESTRACJI, a kolejne jako Klient zarejestrowany w sklepie i posiadający konto Klienta, do uzyskania rabatu lojalnościowego będzie brane pod uwagę tylko zamówienie złożone przez Klienta zalogowanego do swojego konta w sklepie).
 4. Rabaty lojalnościowe nie sumują się z innymi rabatami/promocjami.
 5. Rabat lojalnościowy jest przyznawany na wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu.
 6. Rabat lojalnościowy jest naliczany procentowo.
 7. Wysokość rabatów lojalnościowych:
  a) RABAT 5%: BRONZE. Rabat w wysokości 5% Klient uzyskuje, gdy łączna wartość zrealizowanych (tzn. wysłanych i opłaconych) zamówień osiągnęła kwotę brutto w przedziale od 150,00 zł do 200,00 zł;
  b) RABAT 10%: SILVER. Rabat w wysokości 10% Klient uzyskuje, gdy łączna wartość zrealizowanych (tzn. wysłanych i opłaconych) zamówień osiągnęła kwotę brutto w przedziale od 200,01 zł do 500,00 zł;
  c) RABAT 15%: GOLD. Rabat w wysokości 15% Klient uzyskuje, gdy łączna wartość zrealizowanych (tzn. wysłanych i opłaconych) zamówień przekroczyła kwotę brutto 500 zł.
   
 8. Zamówienie uważa się za zrealizowane, gdy opłata za zamówienie zostanie zaksięgowana na koncie Egis Sp. z o.o.

 9. Do wartości zamówienia nie są wliczane koszty przesyłki.

VII. Kupony rabatowe

 1. Kupony rabatowe umożliwiają obniżenie ceny produktu/produktów. Są przekazywane Klientom przy okazji akcji promocyjnych organizowanych przez EGIS, za pomocą ulotki, wiadomości e-mail lub newslettera.
 2. Kupony rabatowe dotyczą wyłącznie zamówień składanych w Sklepie internetowym, tzn. że można z nich skorzystać tylko podczas składania zamówienia. Kupony nie są uwzględnianie w zamówieniach składanych wcześniej lub w zamówieniach, w których nie wpisano numeru kuponu.
 3. Kupony rabatowe posiadają termin ważności.
 4. Kupony rabatowe dotyczą określonej grupy produktów (np. seria wydawnicza).
 5. Kupony rabatowe mogą być jednorazowego lub wielorazowego użytku (w zależności od rodzaju promocji).
 6. Kupony rabatowe obniżają wartość produktów o rabat określony procentowo.
 7. Kupony rabatowe nie obniżają kosztów dostawy zamówienia.
 8. Kupony rabatowe nie sumują się.
 9. Kupony rabatowe i inne rabaty/promocje nie sumują się.

VIII. Promocje

 1. Egis Sp. z o.o. może wprowadzić w ramach Sklepu okresowe promocje rozumiane jako szczególne warunki sprzedaży Produktów, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji.

IX. Rozpatrywanie reklamacji

 1. Produkty oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.
 2. Na Egis Sp. z o.o. ciąży prawny obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
 3. Jeżeli otrzymany przez Klienta Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji albo – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Egis Sp. z o.o. z tytułu rękojmi. Wykonywanie przez Klienta uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Egis Sp. z o.o. z tytułu rękojmi. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 4. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
  a) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Egis Sp. z o.o. jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
  b) Jeżeli Klientem jest konsument (rozumiany jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – dalej również „Konsument’), może zamiast zaproponowanego przez Egis Sp. z o.o. usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Egis Sp. z o.o. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Egis Sp. z o.o. dostarczyć wadliwy Produkt na następujący adres: Egis Sp. z o.o. Magazyn Główny i Dział Sprzedaży Wysyłkowej ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów.
 6. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Egis Sp. z o.o. nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 7. Egis Sp. z o.o. odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wady przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktu przez konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 8. Reklamacje należy składać do Działu Sprzedaży Wysyłkowej telefonicznie - (14) 631 96 12, w. 115 lub 117, w dni robocze w godzinach 8-16 lub wysyłając e-mail - egis@egis.com.pl. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Produktu (np. paragon, faktura). W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Klienta oraz danych kontaktowych Klienta. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Egis Sp. z o.o. skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.
 9. W uwzględnionych reklamacjach towar niepełnowartościowy zostanie odebrany na koszt Egis Sp. z o.o. Egis Sp. o.o. nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 10. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a w przypadku zwrotów przesyłek bezpośrednich, powstałych z przyczyn Egis Sp. o.o. tj.: wysłania źle skompletowanego zamówienia, wadliwego egzemplarza, koszty wymiany ponosi Egis Sp. o.o., zaś Klient w miarę możliwości otrzyma egzemplarz prawidłowy lub pozbawiony wad. Jeśli wymiana publikacji nie będzie możliwa (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Klient otrzyma zwrot równowartości ceny produktu oraz kosztu dostawy.
   

X. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu zawieranej w ramach Sklepu przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: egis@egis.com.pl.
 4. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: Egis Sp. z o.o Magazyn Główny i Dział Sprzedaży Wysyłkowej ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów.
 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku umowy sprzedaży Produktów – od objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Produktu), partii lub części.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Egis Sp. z o.o. ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. Egis Sp. z o.o. dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 8. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Egis Sp. z o.o., Egis Sp. z o.o. nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Egis Sp. z o.o. zwracany Produkt lub przekazać Produkt osobie upoważnionej przez Egis Sp. z o.o. do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Produktów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
 10. Zwracane Produkty wraz z paragonem lub fakturą należy odesłać na następujący adres: Egis Sp. z o.o. Magazyn Główny i Dział Sprzedaży Wysyłkowej, ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów.
 11. Płyty CD i płyty DVD muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.
 12. Klient odpowiedzialny jest za prawidłowe zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniami. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub używania publikacji, zwrot nie zostanie przyjęty. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Egis Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
   

XI. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Egis Sp. z o. o. jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia Zamówienia.
 3. Egis Sp. z o.o. stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Egis Sp. z o.o.
 5. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji Zamówień Klienta, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu bieżącego informowania Klienta o oferowanych przez Sklep produktach i świadczonych usługach.

XII. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych

 1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Przejdź do kasy” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.
 2. Skorygowania złożonego Zamówienia można dokonać poprzez kontakt telefoniczny lub wysłanie wiadomości e-mail na adres egis@egis.com.pl.

XIII. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnianie treści zawieranej umowy

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.eshop.egis.com.pl oraz w siedzibie spółki Egis w Krakowie, przy ul. Pilotów 71.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt specyfikacji Zamówienia oraz fiskalnego dowodu zakupu.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w języku polskim.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 15 maja 2016 r.
 3. Egis Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Prawem właściwym dla zawarcia w ramach Sklepu umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Egis Sp. z o.o., a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Egis. Sp. z o.o.

 

Kraków, 15 maja 2016 r.

Formularz zgłoszenia reklamacji: POBIERZ»
Formularz odstąpienia od umowy (zwrot towaru): POBIERZ»

Wydawcy

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Polityka prywatności

Zamknij